لازم به ذکر است که باطری و سیم کشی دزدگیر برای کددهی باید سالم باشد درصورتی که چریپ راهنما از دستگاه داده شد اما ماشین فلاشر نزد فیوز سیم های راهنما در دزدگیر را تعویض نمایید